Deze site gebruikt Cookies. Klik op de knop als u dit accepteert.

Aansprakelijk

De informatie op kempenaersstate.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie actueel blijft. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op kempenaersstate.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeboden artikelen niet te plaatsen of in te korten.