Deze site gebruikt Cookies. Klik op de knop als u dit accepteert.

Samen een veilige buurt

whatsapppreventieU weet zelf wat normaal is in uw wijk. U weet wanneer er bekende of onbekende mensen langslopen. Of welke plekken logisch zijn om stil te staan met een auto. Afwijkend gedrag kan betekenen dat er een inbreker op onderzoek uit is. Via een WhatsApp-groep kunt u dit soort situaties delen met uw buren verderop.

whatsappprev01WhatsApp is een gratis berichtendienst voor mensen met een smartphone. In Heerenveen zijn in verschillende buurten en wijken al WhatsApp-groepen actief. In zo'n groep wisselen buurtbewoners snel informatie uit over verdachte situaties in de eigen straat of wijk. Op die manier helpen bewoners de politie bij het signaleren van verdachte situaties. Samen zorgen we zo voor een veilige woon- en leefomgeving.

De Webbeheerders zijn op dit moment bezig om een WhatsApp-groep voor de Kempenaersstate, de Tjonger en de Cuynder op te richten. We hebben ons al aangemeld bij de gemeente en zijn nu bezig met de voorbereidingen om iedereen op de hoogte te brengen en de spelregels op te stellen.

Klik hier om u aan te melden....


 

WhatsApp-groep Spelregels

  1. Niet meer dan één lid per huishouden in de WhatsApp-groep
  2. Wees bewust dat u niet anoniem bent in WhatsApp. En het kan ook zijn dat niet iedereen u kent.Start uw bericht daarom met uw "Huisnummer" zodat voor iedereen duidelijk is wie iets gezien heeft en waar. Aan uw huisnummer kunnen we zien in welk appartementen complex u woont.
  3. Deelnemers van de groep zijn minimaal 18 jaar.
  4. Volg de stappen bij het zien van een verdachte situatie. (SAAR-methode)

 


SAAR methodewhatsappprev02

Signaleer

Alarmeer  112

App de groep om uw waarneming bekend te maken aan de andere deelnemers. Doe dat alleen met actuele meldingen. Laat met een WhatsApp-bericht ook aan elkaar weten dat 112 gebeld is.

Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. Op die manier kunt u de plannen van de mogelijke inbreker verstoren. U kunt bijvoorbeeld vragen of diegene naar iemand op zoek is of laten merken dat hij gezien is. Doe dit alleen als u zich veilig voelt. U kunt ook met meerdere personen uit de WhatsApp-groep naar buiten gaan in plaats van alleen.


 

  • Let op het taalgebruik in WhatsApp. Houd mededelingen zakelijk.
  • Speel geen eigen rechter enovertreed geen regels of wetten.
  • Het versturen van foto's via WhatsApp leverd weinig privacy problemen op.
  • Wees wel terughouden met het delen van foto's van personen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.
  • Kenmerken van de dader of verdachte zoals geslacht, huidskleur, lengte en zijn gezicht zijn heel bruikbaar. Bij voertuigen gaat het om kleur, merk, type en kenteken.
  • Gebruik de WhatsApp-groep alleen waarvoor het bedoelt is en niet voor onderling contact of privé berichten. Het is geen digitaal buurthuis.

Aansprakelijk

De informatie op kempenaersstate.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie actueel blijft. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op kempenaersstate.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor om aangeboden artikelen niet te plaatsen of in te korten.