Deze site gebruikt Cookies. Klik op de knop als u dit accepteert.

Afvalregels "Kempenaersstate"

Binnen het complex zijn een aantal afvalstromen. Om hier duidelijkheid in aan te brengen staan hieronder een aantal regels.

De kosten van afvoer verschillen per gebruiker. Zo betalen bewoners € 1,10 (2016). Voor de VVE gelden andere tarieven. Deze afvalkosten bedragen bijna drie keer zoveel, € 3,50 (zakelijk tarief)

Daarom is het belangrijk dat het afval op de juiste manier wordt afgevoerd.

 

Persoonlijk afval

Afval dat met de persoonlijke milieupas afgevoerd moet worden. Deze pas is per woning uitgereikt.

  • Eigen huisvuil
  • Eigen tuin en snoeiafval (balkons etc,)
  • Afval gebruikt bij huur Bewonersruimte na feestje of persoonlijke activiteit.

 

VVE afval

Afval welke met de VVE milieupas afgevoerd mag worden. Deze pas is in bezit van de Beheerder.

  • Afval van het schoonmaakbedrijf
  • Zwerfafval van om en in het complex “Kempenaersstate”.
  • Afval uit de bewonersruimte na algemene activiteiten en van de diverse clubs.
  • Vuilnisbak in hal Kempenaersstate nummer 4

 

 

Tuin en  snoei afval afkomstig uit de binnen en buitentuin wordt afgevoerd door de Tuingroep. Hier is een afspraak over gemaakt met deze groep.

Met handhaving van deze regels kunnen wij de kosten tot een minimum beperken en is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen afvalstroom.

 

De Beheerder.